โบทูลินัมท็อกซิน (Botulinum Toxin)

เป็นสารที่สกัดมาจากแบคทีเรียคลอสตริเดียมโบทูลินัม (Clostridium botulinum) เพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย แต่ชนิดที่ใช้ในด้านความงาม คือ โบทูลินัม ท็อกซิน ชนิด เอ ซึ่งมีกลไกการทำงาน คือ เจ้าโบทูลินัม ท็อกซินนี้จะเข้าไปจับที่ปลายประสาท ยับยั้งการหลั่งสาร Acetylcholine เพื่อไม่ให้สามารถหลั่งสารสื่อประสาทมาที่กล้ามเนื้อได้ ซึ่ง Acetylcholine ตัวนี้จะทำให้กล้ามเนื้อบีบเกร็งตัว การบีบรัดตัวที่มากนี้เป็นสาเหตุของริ้วรอยเหี่ยวย่น ดังนั้นโบทูลินัม ท็อกซินจึงทำให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัว สามารถลดริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าและริ้วรอยที่เกิดจากกล้ามเนื้อบีบตัวได้ ริ้วรอยที่เกิดขึ้นก็จะหายไป

ตำแหน่งที่นิยมทำการฉีดโบทูลินัม ท็อกซิน

- ริ้วรอย รอยย่น: หน้าผาก หัวคิ้ว หางตา รอยย่นบริเวณดั้งจมูก
- ยกกระชับหน้า
- ปรับรูปหน้า ลดขนาดกล้ามเนื้อกราม
- ลดกลิ่นตัว ลดเหงื่อบริเวณรักแร้
- ลดขนาดน่อง

ยี่ห้อ Botulinum Toxin ที่มีให้บริการที่ปิยะพรคลินิก

1. Xeomin โบคุณภาพ สัญชาติเยอรมัน

ผ่านการรับรองจาก FDA ของสหรัฐอเมริกาและผ่าน อย.ไทย

ข้อดี จุดเด่น ของ Xeomin

- มี Botulinum Toxin ที่บริสุทธิ์ถึง 100%
- ปราศจาก complexing protein ปะปน
- ฉีดปริมาณต่อครั้งได้ไม่จำกัดและฉีดบ่อยได้ตามต้องการ
- ผู้ที่ดื้อต่อโบตัวอื่น สามารถฉีดได้และเห็นผล

2. Nabota โบสัญชาติเกาหลี

- เเบรนด์แรก แบรนด์เดียว ที่ได้ USFDA ความบริสุทธิ์ยา 98.7%

3. Hugel โบ สัญชาติเกาหลี


อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการที่จะฉีดโบทูลินัม ท็อกซิน การประเมินก่อนการฉีด การให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตัวก่อนและหลังฉีดมีความสำคัญ ดังนั้นความเชี่ยวชาญและประสบการของแพทย์ที่ทำการฉีดให้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าฉีดในตำแหน่งที่เหมาะสมและปริมาณที่พอเหมาะจะมีความปลอดภัยสูง และช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แลดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งเกร็งจนเกินไป สามารถแสดงสีหน้าได้ตามปกติ แต่ถ้าฉีดในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์หลังฉีด หรืออาจเกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น คิ้วตก คอห้อย มุมปากเบี้ยว เป็นต้น
รีวิว
โทรสอบถาม